Portfolio & Information & More

November 15th, 2011

Strażnik Mnie Od Wszystkiego

SUBJECT:

Re: this is why i don’t tell people my business

BODY:

Dobre tortury i złe. I zakocha się w was nie mogę znieść, co robisz. Ci, którzy nie mogą iść w tą samą ręką. To po prostu wstyd, że nie jest łatwo, to wszystko. Jesteś wkurzaj mnie, możesz mnie bezpodstawnie, bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy.

– – –

“Guard Me From Everything”


Good torture, and bad. I fall in love with you; I can’t stand what you do. Those can’t go in the same hand. It’s just a shame it’s not easy, that’s all. You piss me off, you make me unduly, incredibly, incredibly, incredibly happy.